english e-mail

"Tati, já už nechci chodit na karate! Já chci zpívat!"

Novinky

Bruncvík s radostí přijme všechny kluky, kteří už nechtějí chodit na karate, ale chtějí zpívat.obrázek Bruncvíka
04.05.2019 BENEFIČNÍ KONCERT PRO BRUNCVÍK
V životě sboru se občas dějí i zázraky a Bruncvíku se stal nyní - chrámový sbor z Berlína se rozhodl své vystoupení v Praze zcela věnovat na podporu činnosti našeho sboru. V sobotu 4. května v 18 hod. vystoupí v kostele sv. Klimenta, Klimentská 18, Praha 1 a Bruncvík k programu složeného ze Stabat Mater také svou troškou přispěje. Přijďte a uslyšíte...
24.04.2019 STABAT MATER
Srdečně zveme na již tradiční velikonoční koncert Stabat Mater, aneb Pašijový příběh v hudbě, ve středu 24. dubna 2019 v kostele sv. Klimenta, Klimentská 18, Praha 1. Uslyšíte české postní písně, vrcholem koncertu pak bude srovnání několika STabat Mater, to vše za varhanního doprovodu a především úžasné improvizace Jiřiny Dvořákové.
17.04.2019 STABAT MATER, aneb Pašijový př
Jaro a Velikonoce jsou velmi krásným obdobím, v literatuře dětských sborů však často soustředěné pouze na probouzející se přírodu. Jako protiváhu nabízíme koncert s pašijovým příběhem, podaný dětmi tak, aby jej i děti mohly uchopit. Postní období je hudebně velmi vděčné téma, svou závažností by však mohlo mladší posluchače odradit. Proto je tento koncert je koncipován tak, aby děti provedl Pašijovým týdnem za pomoci hlavně českých skladeb z pokladů starší duchovní literatury, jejichž jednoduchost je dětem bližší. Koncert začíná písní Na procházku z kratochvíle Václava Holana Rovenského, jejíž lyrický text o rozjímání v Getsemanské zahradě děti nádhernou češtinou do příběhu opravdu vtáhne. Další české duchovní skladby navozují atmosféru modlitby a rozjímání, tak jak ji prožívali věřící v 15. století. Řekneme si také o lidových tradicích spojených s postem a Velikonocemi a jedno svébytné podání velikonočního příběhu vám předvedeme ve zhudebněném lidovém textu Na Zelený čtvrtek. Vrcholem koncertu bude malé srovnání několika Stabat mater, od původní jednohlasé gregoriánské verze až ke krásnému Fac ut ardeat Antonia Vivaldiho. Celý koncert je doprovázen slovním výkladem a promítáním tematicky spřízněných obrazů slavných mistrů . Středa 17. dubna 2019 v 9.30h kostel sv. Klimenta, Klimentská ul. 18, Praha 1. Těšíme se na vás!
05.03.2019 MASOPUST DRŽÍME
Srdečně zveme na koncert pro školy Masopust držíme, aneb Masopustní průvod s kobylkou za dobrou koblihou! Uslyšíte rozverné masopustní písně, uvidíte tradiční podšablový tanec a nejkrásnější masopustní nevěstu! To vše v úterý 5. března 2019 v 9h v sále Zpěváckého spolku Hlahol, Masarykovo nábř 16, Praha 1. Přijďte!
02.03.2019 MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Srdečně zveme na tradiční masopustní průvod Malou Stranou! V sobotu 2. března vycházíme ve 13.30 od Černého vola! Tradičně zpíváme během průvodu a při zastávce na Malostranském náměstí a před obchodem U Vacka. Masky vítány!
Více novinek ...