english e-mail

"Tati, já už nechci chodit na karate! Já chci zpívat!"

Poděkování

Na svých stránkách budeme uvádět i firmy a osoby, které svým konáním, nebo finančně podpořily chlapecký sbor Bruncvík:

V roce 2017 k nám byly velmi štědré tyto instituce:ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ patří i všem soukromým dárcům, kteří v roce 2017 podpořili činnost sboru finančními částkami či svým konáním :

 • Firmě „Jakub Hájek, spedice a celní deklarace“, za nákup nezbytných potřeb do kanceláře sboru a nezištné zajištění nákladního auta na dopravu proviantu na letní tábor
 • Firmě Kytky od Pepy děkujeme za nádherné vazby květin ke koncertům. A zdarma!
 • Marušce Lebedové za zakoupení nového pultu a za obětavé žehlení bílých košilek
 • Haně Ansorgové za mnohaletou produkci sboru a především komplexní ekonomické rozvahy včetně výpočtů grantů, pečlivé a nezištné!
 • Karolině Pajerové za veškerou logistiku dopravy sborového proviantu kdykoli kamkoli
 • Jaroslavu Tichému za zajišťování zvukařské technikypomoc při Ratolestfestu a koncertech
 • Heřmanu Mensovi za výrobu všech pomůcek k nauce, pomoc materiální i duševní, kdekoli jest třeba při Ratolestfestu a koncertechVELMI DĚKUJEME VŠEM INSTITUCÍM, od nichž jsme pro rok 2016 získali granty:


ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ patří i soukromým dárcům, kteří v roce 2016 podpořili činnost sboru finančními částkami či konáním:
Haně Ansorgové, Zuzaně Vlčkové, Evě Dudové, Zdeňku Krejčíkovi, Bohdanu Kubalovi, manželům Vaškovým, Pavlu Mázlovi, Mirce Huskové
VELMI DĚKUJEME !


Velmi děkujeme všem institucím, od nichž jsme pro rok 2015 získali tyto granty:

 • Odbor kultury Magistrátu hlavního města Prahy nás podpořil částkou 40 000 Kč na celoroční činnost, DĚKUJEME!
 • Odbor kultury Městské části Praha 1 nás podpořil částkou 30 000 na koncertní činnost a 30 000 na spolkovou činnost, tedy celkem 60 000 Kč! Velmi DEKUJEME!
 • Nadace Židovské obce v Praze podpořila koncert HEVENU SHALOM, aneb Cesta za židovskou písní částkou 10 000 Kč, čímž jej de facto umožnila uskutečnit, DĚKUJEME!
 • Nadace Život umělce nám přispěla částkou 9 000 Kč na projekt s In Cordis Ensemble  "Musica studiosorum"
 • Odbor školství a volného času MHMP nám přispěl částkou 8 000 Kč na víkendová soustředění, DĚKUJEME!
 • Městská část Praha 5 nás podpořila částkou 32 700 na celoroční provoz sboru, DĚKUJEME !

Zvláštní poděkování patří i  významným dárcům, kteří v roce 2015 podpořili činnost sboru a zejména budování nové zkušebny:

Jaroslavu Rudovskému, Blance Karnetové, Livii Klausové, Františku Vyskočilovi, Martinu Bažilovi, Zuzaně Vlčkové, Evě Dudové, Kateřině Šebkové, Marii Lebedové, Václavu Kunovi, Cyrilu Poukarovi, Bohuslavě Švajdové, manželům Vaškovým a v neposlední řadě také společnostem CSC Distribuce a OLREDO REAL.  


I pro rok 2014 jsme získali několik grantů, které nám umožní existovat a uskutečnit naše projekty:

 • Odbor kultury Magistrátu hlavního města Prahy , nás podpořil částkou 40 000 Kč. Velmi děkujeme!
 • Odbor kultury Městské části Praha 1 podpořil sbor částkou 20 000 kč na kulturu částkou 20 000,- na spolkovou činnost, také velmi děkujeme!
 • Odbor kultury Městské části Praha 5 přispěl sboru částkou 28.000 Kč na sborové oblečení, velmi děkujeme!

 • Velmi děkujeme Nadaci Život umělce, která podpořila koncert s podtitulem Černošské spirutuály s jazzovou tečkou částkou 15 000,- Kč.

  Velice děkujeme Městské části Praha 5, která věnovala 20 000,- Kč na zakoupení nového nástroje - digitálního piana. Už nám hraje!

  Odbor kultury Městské části Praha 1 podpořil náš sbor pro rok 2013 částkou 70 000,- Kč. Mnohokrát děkujeme!

  I v letošním roce se nám podařilo získat grant od odboru kultury Magistrátu hl.m. Prahy, a to ve výši 50 000,- Kč. Velmi děkujeme!

  Již několikrát sbor finančně podpořil pan Dan Morgan, který letos daroval částku 2000,- korun, za které velmi děkujeme.

  V čase Vánoc 2012 obdržel náš sbor peněžitý dar od paní Jitky Vaškové v hodnotě 2000,- korun. Mnohokrát děkujeme.

  Náš velký dík patří také firmě Venture Investors Corporate Finance, která podpořila naši činnost částkou 5000,- korun.

  Děkujeme firmě Roland, která pro vánoční koncerty našeho sboru zapůjčila nástroj nesoucí označení C-200. Varhanní založení tohoto nástroje jsme využili na koncertě v Hlaholu a vystoupeních v metru a na výstavě betlému.

  Nadace Život umělce podpořila náš říjnový koncert V renesančním tónu s Rožmberskou kapelou částkou 10 000,- Kč. Velmi děkujeme.

  Odbor kultury Městské části Praha 1 podpořil náš sbor pro rok 2012 částkou 60 tisíc korun. Mnohokrát děkujeme a získané prostředky vynaložíme pro co nejlepší zážitek publika.

  I v letošním roce se nám podařilo získat grant od odboru kultury Magistrátu hl.m. Prahy, a to ve výši 40 000,- Kč. Velmi děkujeme a doufáme, že díky tomu budeme moci v letošním roce 2012 zachovat hudební pestrost našich koncertů.

  Jako vánoční dárek sbor obdržel od pana Daniela Morgana částku 2 000,- korun na zakoupení hudebních nástrojů. Velmi děkujeme.

  K vánočnímu koncertu s názvem "Poslán jest od Boha anděl" nám firma Roland zapůjčila nástroj Roland C-230. Děkujeme za možnost využití tohoto nástroje.

  Na 2. výročním koncertě v Klášteře sv. Anežky České byly k vidění desky s fotografiemi mapující 5 let fungování sboru. Tímto děkujeme panu Jindrovi Polákovi za grafický návrh panelů a firmě Gramon Trend za zhotovení výstavy. Panely jsou k vidění vždy po zkoušce sboru ve zkušebně.

  Na výchovné a výroční koncerty nám Městská část Praha 1 poskytla grant ve výši 35 tisíc korun. Tímto děkujeme za finanční podporu, díky které se můžou uskutečnit dva velké koncerty k 5. výročí sboru v roce 2011.

  Odbor kultury Magistrátu Hlavního města Prahy podpořil celoroční činnost našeho sboru pro rok 2011 částkou 40 tisíc korun. Velmi děkujeme.

  Děkujeme firmě ROLAND za opětovné zapůjčení nástroje Roland C-230 pro koncert Chlapecké a mužské Hlaholení.

  Děkujeme paní Daně Grabské, která pro Bruncvík graficky upravuje a tvoří úžasné plakátky, letáčky a pozvánky na koncerty, diplomy, návrhy na razítka a další propagační tiskoviny. Díky ní se o našem snažení dozvídají další posluchači. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

  V prosinci jsme opět měli možnost užívat elektrické dvoumanuálové varhany Rodgers 538WD od firmy ROLAND. Tímto moc děkujeme za jejich opětovné zapůjčení panu Petru Kosovi, který s námi spolupracoval již vloni.

  Děkujeme panu Jakubu Sršňovi za peněžitý sponzorský dar, který pokryl výdaje na nahrávku koncertu V zajetí improvizace. Koncert proběhl dne 20.10.2010 v kostele u sv. Šimona a Judy.

  Děkujeme firmě ROLAND za opětovné zapujčení nástroje, tentokrát na cyklus Výchovných koncertů, konkretně v březnové Renesanci a dubnovém Baroku jsme s radostí využili nástroj Roland C-230, jehož možnosti rejstříků varhanních i cembalových, též klavichord, jsou pro náš sborový repertoir naprosto ideální.

  Nadace Život umělce nás pdopořila částkou 5000,- Kč.

  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu Hlavního města Prahy nás podpořil částkou 15000,- Kč!

  Odbor kultury Magistrátu Hlavního města Prahy velmi podpořil náš projekt výchovných koncertů pro školy "Děti, zpívejte!" částkou 40000,- Kč.

  Děkujeme paní Gabriele Kopecké za vynikající a nezištné grafické zpracování letáčků "Děti, zpívejte!" a veškerých pozvánek k celé řadě výchovných koncertů.

  Firma ROLAND nám zapůjčila na vánoční koncerty nádherný nástroj, digitální dvoumanuálové varhany Rodgers 538WD, se kterým jsme vystoupili na koncertě v Hlaholu 19.12.2009 a především 25.12.2009 na Staroměstském náměstí.

  Pan Jiří Grus pro nás opět vytvořil krásné kresby na letáček k Výchovným koncertům "Děti, zpívejte"!

  Děkujeme Zpěváckému spolku Hlahol za pomoc a velkou vstřícnost, za možnost užívání zkušebny při minimální platbě, za záštitu, kterou nám poskytuje!

  Děkujeme panu Danielu Morganovi za vánoční dar sboru - 2000,- Kč na nákup dalších nástrojů!

  Děkujeme panu Martinu Pospíšilovi za věcné ceny a hmotný dar 2000,- Kč na náš letní tábor 2009!

  Děkujeme panu Pajkovi za nezištné vyrobení velmi potřebných skříněk pro notový archiv!

  Děkujeme panu Jiřímu Grusovi, který pro nás zcela nezištně vytvořil krásné a velmi charakteristické kresby pro náborový letáček "Chlapci, zpívejte!" Děkujeme za všechny kluky, které tento letáček oslovil a osloví.

  firma xB@se IT zajistila hosting našich stránek a technickou podporu. Opět velmi děkujeme.

  Magistrát hl.m. Prahy nás podpořil v roce 2007 částkou 20000,- Kč na nákup hudebních nástrojů a nového oblečení sboru.

  Praha 5 nás podpořila vroce 2006 částkou 25700,- Kč na nákup počítače.

  Pan Martin Šmíd podpořil sbor Bruncvík grafickým návrhem těchto webových stránek. Velmi děkujeme!

  Sdružení Bruncvík by rádo poděkovalo i panu ing. Petru Kuželovi, jenž nás opustil v říjnu 2007 za nesmírnou nedocenitelnou pomoc při založení a formování sboru a všech formalitách s tím spojených. Bez pana Kužely by sbor nejspíše nevznikl. Nikdy nezapomeneme!