english e-mail

"Tati, já už nechci chodit na karate! Já chci zpívat!"

Novinky

Bruncvík s radostí přijme všechny kluky, kteří už nechtějí chodit na karate, ale chtějí zpívat.obrázek Bruncvíka
15.12.2019 SOLIS PRAEVIA
Srdečně vás zveme na vánoční koncert SOLIS PRAEVIA, aneb Od adventních písní po rozverné koledy, v neděli 15. prosince v 17 hod.v sále Zpěváckého spolku Hlahol, Masarykovo nábř. 16, Praha 1. A co vás na koncertě čeká? Jímavé písně starých kancionálů, pastorela o ponocném hlásajícím slavné narození, lidová hra Jesličkáři a pár méně známých a trochu i rozverných koled. Přijďte, vánoční úklid i pečení cukroví počká!
12.12.2019 VÁNOČNÍ PRO ŠKOLY
Již tradičně mají naše koncerty svou předpremiéru koncertem pro školy, tentokrát 12. prosince v 9.30 hod. ve starobylém sále Pražského Hlaholu.
12.12.2019 BRUNCVÍK NA MASARYKOVĚ NÁDRAŽÍ
S radostí jsme přijali pozvání spolku "piana na ulici" a vystoupíme ve čtvrtek 12. prosince v 17 hod. na Masarykově nádraží, tedy pár metrů od naší zkušebny. Přijďte a nalaďte se s námi svátečně, společně si i zazpíváme!
12.12.2019 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnutím Vašich osobních údajů a zaškrtnutím políčka „Mám zájem o zasílání informací o aktivitách spolku a potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů“ prohlašujete a potvrzujete, že jste se seznámil/a s informacemi týkajícími se zpracování osobních údajů spolkem Bruncvík z.s., Na Poříčí 16, 110 00 Praha 1, IČO 27024946 (dále jen „Správce“) a byl/a jste informován/a o způsobu zpracování osobních údajů, s čímž vyjadřujete svůj souhlas.

Tím, že Správci poskytnete Vaše osobní údaje, nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy České republiky a příslušnými normami Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat jméno/příjmení, adresu trvalého bydliště/korespondenční adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, další informace týkající se Vaší identifikace.

Získané informace zpracováváme na základě Vašeho předchozího souhlasu za účelem přímého marketingu a zasílání informací o možnostech Vašeho zapojení do našich aktivit, včetně návrhů na poskytování dobrovolných darů a příspěvků. Vaše údaje budeme spravovat po dobu nezbytně nutnou pro daný účel zpracování. Nevyplývá-li z Vámi poskytnutého souhlasu cokoli jiného, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na dobu neurčitou až do odvolání uděleného souhlasu z Vaší strany.

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Veškeré Vámi poskytnuté informace budou uloženy na zabezpečených serverech a bez Vašeho souhlasu nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo státy Evropské unie.

Tímto Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o: Právu přístupu ke svým osobním údajům; Právu na opravu osobních údajů; Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“); Právu na omezení zpracování osobních údajů; Právu vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu osobních údajů; Právu na přenositelnost údajů; Právu svůj souhlas kdykoli odvolat; Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Domníváte-li se, že provádíme zpracování osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování, nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat na produkce@bruncvik.eu nebo písemně na adrese: Bruncvík z.s., Na Poříčí 16, 110 00 Praha. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

11.12.2019 BRUNCVÍCI NA VÁCLAVÁKU
Letos poprvé vystoupíme i na Václavském náměstí a to 11. prosince v 15 hod., tentokrát se spojí naše přípravky - Benjamínci a Lvi spolu s chlapeckou částí Bruncvíku.
Více novinek ...