english e-mail

"Tati, já už nechci chodit na karate! Já chci zpívat!"

Spolupracující umělci

Jiřina Dvořáková-Marešová

Vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. Josefa Popelky a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy. Svá studia si rozšířila na Hochschule für Musik und Theater Hamburg ve třídě prof. Wolfganga Zerera.
Již během svého studia se začala zajímat o stylovou interpretaci barokní hudby, o hru na historické typy nástrojů a o varhanní improvizaci. Účastnila se proto mnoha zahraničních mistrovských kurzů. Pracovala pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů, jako např. M. Haselböck, E. Ulmann, M. Sander, M. Bouvard, L. Lohmann, E. Kooimann, H. Franke ad.
Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních festivalech v Čechách i zahraničí. Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Historické varhany Čech a Moravy.
S Chlapeckým sborem Bruncvík spolupracuje od roku 2010 na všech významných projektech sboru.

Jiří Stivín

Legenda české hudební scény, flétnista, jazzman, multiinstrumentalista, zakladatel hudebních skupin Collegium Quodlibet a Jiří Stivín and Co Jazz Quartet. Jeho osobnost je známá především díky úžasné interpretaci staré hudby na všechny druhy fléten, jazzovým vystoupením a pověstné čapce, která jej doprovází na každém vystoupení.

Papis Nyass

Pochází z Gambie, v České republice žije již dvacet let a za tu dobu spolupracoval s mnoha hudebníky (např. Alan Vitouš, Lenka Dusilová, Jaroslav Dušek, skupina Yellow Sisters).
Se sborem spolupracoval na projektu Afrika? Afrika!

Lee Andrew Davison

Jazzový zpěvák, pochází z americké Oklahomy. Vyrůstal v prostředí protestantského chorálu, spirituálů a gospelů. Po univerzitních studiích v Alabamě se usadil v Bostonu.
Založením profesionálního mužského gospelového kvarteta navázal na muzikální tradici své rodiny. Posléze se stal dirigentem Gospelového sboru Harvardské univerzity.
V roce 1991 se přestěhoval do Prahy a navázal spolupráci s předními českými jazzmany.

Kateřina Andršová

Kateřina Andršová se od studijních let na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové věnovala interpretaci barokní a renesanční hudby.
Absolvovala přednášky doc.Vlastislava Matouška z oboru etnomuzikologie., kterou se dnes intenzivně zabývá.
Od roku 2000 připravuje pro Český rozhlas pořady etnické hudby a world music.
Působí také pedagogicky, v současnosti přednáší etnomuzikologii a nonartificiální hudbu na Univerzitě Hradec Králové.
Přepisy nahrávek do not za účelem zpřístupnění žákům, učitelům i široké veřejnosti začala pořizovat po roce 2000, v souvislosti s rozvíjející se spoluprací s Multikulturním centrem Praha, kde působila do roku 2004 jako lektorka hudebních workshopů.

Markéta Čechová

Vystudovala nejprve hru na klavír ve Vídni na Konservatorium der Stadt Wien a na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Potom pokračovala ve studiu hry na historické klávesové nástroje (cembalo, clavichord, varhany, kladívkový klavír) na Akademii múzických umění v Praze (prof. G. Lukšajté-Mrázková) a na Hochschule für Musik und Theater Hamburg (prof. Menno van Delft). Mezinárodní mistrovské kurzy absolvovala mimo jiné u J. van Immerseela, F. Lengellé, Bob van Asperena, G. Leonhardta, J. Christensena a J. Ogga. Působí jako pedagog–korepetitor na Konzervatoři J. Ježka v Praze, jako korepetitorka je zvána na kurzy staré hudby/ Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích či Académie de Sablé Prague/. Mimo jiné získala cenu za mimořádný korepetitorský výkon na soutěžní přehlídce konzervatoří ČR.
Pravidelně koncertuje v ČR a v zahraničí jako sólistka, komorní hráčka, nebo hráčka continua v rámci (vokálně) instrumentálních projektů. Spolupracuje s různými soubory např. Hipocondria ensemble, Collegium Marianum nebo Ensemble Fiorello.

Ondřej Tichý

Absolvent pedagogické fakulty UK obor Sbormistrovství chrámové hudby. V současné době se věnuje práci s dětmi, založil občanské sdružení Potichounku, které organizuje hudební setkávání dětí i dospělých (např. Vyprávění dešťové hole). Ondřej je také autorem písniček a skladeb pro děti.

Jiří Hodina

Jiří Hodina je známý specialista na gregoriánsý chorál, ovšem věnuje se také i lidové hudbě (například se souborem Marcipán). Se sborem Bruncvík spolupracuje pravidelně. Naposledy se ujal výchovného koncertu s názvem "Gregoriánský chorál".

Mario a Štěpán Mesany

Mario Mesany je umělecký vedoucí známé Rožmberské kapely, která se zabývá autentickou interpretací hudby renesanční a barokní. Se svým synem Štěpánem, který s námi pravidelně spolupracuje již od roku 2008 a je rovněž členem zmíněného souboru, pomohli připravit třetí z řady výchovných koncertů pro školy na téma renesance. Pro potřeby koncertu zapůjčili a předvedli renesanční nástroje, užívané právě Rožmberskou kapelou, jako např.: niněra (parník s kličkou), měchuřinová píšťala, krumhorn či kamzičí roh.

Zpěvácký spolek Hlahol

Již tradičně spolupracujeme se Zpěváckým spolkem Hlahol například na Vánočních koncertech.

Jiří Kotouč

Známý specialista na starou hudbu, uznávaný pěvecký pedagog a profesor Pražské konzervatoře Jiří Kotouč s námi spolupracoval na přípravě výchovného koncertu s tématem Renesance.

Nsango Malamu

Nsango Malamu jsou hudebníci z Konga, Angoly i České republiky představující africkou kulturu zpěvem i slovy.

Lukáš Vendl

Varhaník a specialista na barokní hudbu Lukáš Vendl nám pomáhal s přípravou koncertu s barokní tematikou v pásmu výchovných koncerů "Děti, zpívejte". Lukáš Vendl je také dirigent souboru Ensemble Guillaume.

Wolfgang Saus

Wolfgang Saus je přední evropský specialista na alikvotní zpěv.

Vlastislav Matoušek

Vlastislav Matoušek je významný etnomuzikolog a autor mnoha skladeb pro exotické a folklorní nástroje.

Pavel Verner

violoncello

Verner Collegium

Verner Collegium

Pavel Šmolík

varhany

Collegium Marianum

Umělecký soubor Collegium Marianum v čele s Janou Semerádovou je hudební a taneční soubor zaměřený na interpretaci předromantické hudby a rekonstrukci barokních choreografií. Soubor vznikl a působí při kulturní a vzdělávací instituci Collegium Marianum v Praze. S Chlapeckým sborem Bruncvík soubor spolupracoval v r. 2006 při vánočním podvečeru Resonet in Laudibus.