english e-mail

"Tati, já už nechci chodit na karate! Já chci zpívat!"

Vedení

Lenka Pištěcká (*1960)

 • po absolvování studia zpěvu na Pražské konzervatoři (B. Šulcová) pokračovala mono let v soukromém studiu u Jiřího Kotouče, specialisty na interpretaci staré hudby. Od té doby se také intenzivně věnovala koncertnímu a oratornímu zpěvu.
 • zpívala v řadě mezinárodních produkcích Händelových oratorií Mesiáš a Juda Makabejský, Bachových Janových Pašijí či Vánočním oratoriu, Mozartova Requiem a Dvořákovy Stabat Mater v Čechách i zahraničí.
 • pro Český rozhlas natočila se souborem Camerata Nova české barokní altové arie (1997).
 • od roku 2000 se pravidelně jako lektor zúčastňuje Letní školy staré hudby ve Valticích. (www.early-music.cz)
 • věnuje se jak začátečníkům tak mistrovské technice a s úspěchem užívá metod hlasové relaxace. Z této její aktivity mimo jiné povstal úspěšný mezinárodní seminář pro mládež Zpívej, tancuj, maluj ze srdce (Třeboň 2005), podpořený EU.
 • v letech 2002-5 pracovala jako hlasový poradce při souboru Pueri gaudentes, kde získala bohaté zkušenosti při práci s chlapeckými hlasy doma i na několika zahraničních cestách a to ji inspirovalo k založení vlastního souboru.
 • pedagogické činnosti se věnuje mnoho let, působila jako hlasový poradce v různých pražských (i mimopražských) chrámových sborech.
 • kromě své soukromého studia v Praze (od 1994) působila několik let také jako profesorka zpěvu na Volkshochschule Furt im Wald v Německu.
 • bohaté zkušenosti s chrámovou hudbu získala jako sólistka (od 1984) souboru Cantores Pragenses působícího při chrámu sv. Jakuba. Pravidelně také účinkovala se soubory Camerata Nova a Collegium Flauto Dolce.
 • V současné době studuje obor Chrámové sbormistrovství na Vyšší Týnské škole (Collegium Marianum) při Pedagogické fakultě UK
 • cesta k profesionální dráze sólové nebyla přímočará, zpěv studovala soukromě (L. Hanzalíková, sol. ND), po maturitě pracovala jako sekretářka, po úspěšném konkurzu pak působila několik let v Pěveckém sboru Čs.rozhlasu, kde pod vedením sbormistra Milana Malého a především Pavla Kühna získala bohaté zkušenosti.
 • hudbě se věnuje od dětství, kdy působila v Pražském dětském sboru Čestmíra Staška.

Marta Ebenová

 • Je absolventkou Hudební školy hlavního města Prahy v oboru klavír a cembalo. Hra na cembalo byla také součástí její maturity na Arcibiskupském gymnáziu.
 • Od dětství je členkou sborového studia Zvoneček. Dnes zpívá v dívčím komorním sboru Abbellimento, který se vyčlenil z nejstarších členek koncertního sboru studia Zvoneček. Sólový zpěv studuje od roku 2010 u Lenky Pištěcké a je rovněž členkou jejího Pražského Pouličního Sboru.
 • Věnovala se závodně moderní gymnastice, a posléze výrazovému tanci.
 • V současnosti studuje divadelní vědu na filosofické fakultě Karlovy univerzity. V oblasti divadla absolvovala několik workshopů, včetně kurzu barokního herectví na Letní škole staré hudby ve Valticích.
 • Zkušenosti v oblasti hudby, tance a herectví ji vedly k založení amatérského divadla Flek v buši.
 • V pedagogické praxi se často inspiruje zkušenostmi ze školy v severní Anglii, kde v dětství žila rok s rodinou.
 • S Chlapeckým sborem Bruncvík spolupracuje od roku 2010. Vede přípravná oddělení Benjamínků a Lvů, vyučuje hudební nauku a aktivně se podílí na přípravě a chodu letního tábora a víkendových soustředění.

Mgr. Martin Rudovský (*1981)

 • se blíže seznámil s hudbou na ZŠ Umělecká s rozšířenou výukou hudební výchovou, kde jej po 8 let fascinoval nadšený kantor Pavel Jurkovič
 • po maturitě na Gymnáziu Nad Alejí vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Český jazyk a literatura – Hudební výchova
 • od roku 2004 začal studovat také na Filosofické fakultě UK, obor hudební vědu – coby muzikolog v současné době zpracovává sborový archiv pražského Hlaholu
 • byl dlouholetým členem (1991 – 2004) chlapeckého sboru Pueri gaudentes, se kterým absolvoval mnoho zahraničních zájezdů, např. dvakrát do Japonska, a pro který po několik let připravoval herní část letního soustředění, a nyní profesionálně zpívá ve světoznámém Kühnově smíšeném sboru a Českém národním sboru
 • vždy se pokoušel vlastní osobnost pěstovat komplexně, vedle hudby se proto věnuje také literární tvorbě (úspěchy na básnických soutěžích Hořovice Václava Hraběte a Literární cena Vladimíra Vokolka v Děčíně, časopis VOX) a spojení hudby a literatury (v roce 2005 spolupracoval se společností Litterula na recitačních večerech Vladimíra Holana v Jindřišské věži, od roku 2007 účinkuje v představeních pro děti v divadle Viola – pořad Ententýky)
 • věnoval se a věnuje se také závodně sportu: lyžování, fotbalu, baseballu, ricochetu (obdobě squashe), kde je držitelem trenérské licence III. třídy, a námořnímu jachtingu