english e-mail

"Tati, já už nechci chodit na karate! Já chci zpívat!"

O sboru Bruncvík

Chlapecký pěvecký sbor Bruncvík byl založen na jaře roku 2006. U jeho zrodu stála a sbor vede Lenka Pištěcká, která tak navazuje na svou pedagogickou činnost; vedle hlasu a celkové hudebnosti rozvíjí také celou osobnost v její komplexnosti, neboť hlas je vždy obrazem právě celé osobnosti.

Založením sboru se také snažíme rozšířit počet chlapecký chorů v České republice na pět (dále Boni pueri - Hradec Králové, Pueri gaudentes – Praha, Bonifantes - Pardubice Páni kluci - Litoměřice) a zase se o něco více přiblížit evropské tradici (zejména Německu, Rakousku, severským zemím), kde jsou chlapecké sbory přirozenou součásti hudební života. A kde jsou také chápány jako efektivní společenské instituce, neboť velmi účinně formují nejmladší mužskou populaci, kdy důrazem na týmovou práci a blízkým seznamováním s kulturními hodnotami z chlapeckých sborů vycházejí chlapci čestní a kultivovaní.


Názvem Bruncvík, dle legendárního středověkého rytíře, jehož slavná socha stojí u Karlova mostu, se snažíme podtrhnout právě výchovu k rytířským ctnostem – čestnosti, pravdomluvnosti, odvaze…


Hlavní náplní činnosti sboru je aktivní zpívání.

Sbor pracuje především v projektech, kde se vždy věnuje určitému tématu a hudebnímu stylu. Kromě koncertů pro veřejnost pořádá velkou řadu výchovných koncertů, na kterých děti seznamuje s různými hudebními styly a interaktivním způsobem je zapojuje, od samotného zrodu zvuku, hudbu středověkou, barokní až po hudbu současnou, ve svém repertoáru má i černošské spirituály, hudbu etnickou či alikvotní.

Sbor pravidelně spolupracuje s profesionálními hudebníky, jejichž osobnost je pro děti nejlepší inspirací.

Mottem sboru je především radost z hudby.

Legenda o Bruncvíkovi